VIGTIGE RÅD

 JH-BYGGESERVICE
Rismosevej 12 - 2400 Emdrup København
Telefon.
40 68 69 68
 


Vi kommer til
København - Søborg - Vanløse - Brønshøj - Frederiksberg - Hellerup - Ordrup - Gentofte - Charlottenlund - Klampenborg - Lyngby

 

Start - Tagreparation - Skorstensreparation - Stormskade

Hussvampe - Vigtige råd - Nyttige link
 

  

TAGREPARATION - SKORSTENSREPARATION

 


Ruske vejr.       

 

 
   Ly for regnvejr.

 
1. Vi kan engang imellem ikke forstå, at vores ejendomme bliver hurtigt nedslidte, og det er som om, at vi husejere kan blive ved med at reparere og vedligeholde.
En ejendom har det ikke som os mennesker, vi kan søge ly når det er uvejr, eller vi kan pakke os ind i passende beklædning.

Det kan en ejendom ikke. En ejendom skal derfor, med de på markedet værende materialer beskyttes og vedligeholdes, så godt som mulig.
Specielt ejendommens tag, som skal virke som ejendommens paraply, er stærkt udsat for vinde, storme, og for nedbør samt en megen stærk påvirkning af solens varme stråler.

Ejendommens tag er placeret i det der i fagsproget betegnes som et aggressivt miljø.

En husejer er ikke vant til at kravle rundt på sit tag, og de færreste husejere undersøger tagets tilstand. Derfor prøver jeg her, at fortælle om de små tegn der viser, at der måske er noget galt med ejendommens tag.   

 
2. Tagrender bliver iblandt oprenset. Hvis du ved denne lejlighed opdager, at der i tagrenden ligger afskallinger eller dele fra tagsten bør du være på vagt og kaste et ekstra blik på dit tag, for at finde ud af hvor tegldelene kommer fra.

Måske har du tegl der er knækkede, og disse defekter kan ved vedvarende nedbør - sne, fygesne og regn give store følgeskader på dit tagloft, underliggende træ spær og underliggende lejligheders lofter. 


 


Løbesod på skorsten
på loft.                        

 

 
Skorsten lukket med flise.

 

Når en skorsten ikke længere bruges, er det af stor vigtighed at skorstenen afblændes. At blænde en skorsten sker ved at der på skorstenspiben top, påstøbes en betonflise, lagt i beton.

Skulle du senere have ønske om at benytte skorstenen igen, fordi du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn, er det ganske nemt at fjerne flisen ved hjælp af en mukkert og en mejsel.
 
3. Løbesod giver sig som regel til kende, når der i lejligheds loft og på vægge, ved skorstenen, viser sig brune pletter eller skjolde.
I de flest tilfælde hvor løbesod opstår, er grunden den, at der inden for de seneste par år, er installeret enten fjernvarme eller naturgas og at skorstenen ikke længere bruges.

Endvidere opstår løbesod også når røggasser nedkøles til under 50 grader, hvorved der opstår kondensvand som er med til at opløse sod fra røgkanals indvendige mursten. Se endvidere skorstensfejernes beskrivelse for løbesod her ved dette link Skorstensfejerne i København. tryk på brændefyring og så på løbesod.

Billedet her over til venstre viser, at der er begyndende løbesod på skorstenen som her er under tag og på loftet.

 


Skjoldpletter på loft gulv.     

 

 


    Skjoldpletter på loft gulv.

 

4. Vand og skjoldpletter på spær, taglægter og på gulv, på dit loft, betyder ikke nødvendigvis, at du har et utæt tag. Så hvis du går op på dit loft lige efter at der har været meget lave temperaturer (under frysepunktet) og temperaturen igen er steget til temperaturer over frysepunktet, (bare med nogle få varmegrader), vil du opdage at tagstenene på undersiden godt kan være fugtige og våde.
Dette fænomen skyldes at isoleringen mellem loft og underliggende værelser er mangelfuld. Specielt lofts lemme er sjældent isoleret.

Varmen fra underliggende værelser stiger op til loftet. Når varme møder tagets tegl, kondenserer og afkøles den varme luft og bliver til is, som sætter sig på undersiden af tegl.
Om dagen stiger temperaturen. Måske kun til et par graders varme, men det er nok til at smelte isen, som sidder på undersiden af tegl. Ved optøning vil det så dryppe lidt ned på dit gulv og du tror dit tag er utæt.
Sørg for en god isolering til loftet. Dine spær og taglægter, vil så ikke blive udsat for fugt og råd skader, og varmeregningen vil tillige blive mindre. 

                                                       
 
5. Som tidligere beskrevet under menuen skorstensreparationer punkt 1, vil en defekt skorstens afdækning give store følgeskader. Derfor skal du være opmærksom på skorstenspibens 3 - 4 øverste fuger.

Viser disse 3 - 4 øverste fuger tegn på at smuldre og med afskallede mursten, er det som regel tegn på, at der er noget galt med din skorstensafdækning, og jeg anbefaler dig stærkt til at få en besigtigelse af afdækningen
.
 

Understryg aldrig med syntetisk skum.
 

6. Brug af syntetisk skum som understrygning materiale, er en meget uheldig form for understrygning. Dels får taget ikke en naturlig afdampning af fugtighed fra loftrummet, hvilket skyldes at skummet virker som dampspærre.

Dels kan du forvente en langt større regning fra tag entreprenøren, når defekte tegl skal udskiftes, idet tegl er som klistret fast, ved brug af skum. Så lad være med at bruge skum.

 


Afskallet skorstenspibe
 

 
Repareret skorstenspibe.
 
7. Malet skorsten med almindelig facademaling er en uheldig behandling. På øverste billede ser du resultatet af en skorstenspibe som har været ude af brug og uden at den har været lukket i skorstenspibes top.
Når en skorsten ikke længere er i brug, er det særdeles fornuftigt at lukke skorstenspiben med en beton flise. Som du kan se på billedet har jeg her støbt en betonflise på skorstenspiben top.

At skorstenen her er afskallet skyldes at den fugtighed som en skorsten normalt opsuger ved regn og sne vejr, ikke kan fordampe normalt igennem murstenene på grund af malingen som virker som fugtspærre.

Efter at skorstenspiben er repareret, som vist på nederste billede, fremstår skorstenspibe nu grim og virker ufærdig. Du kan nu rede skorstenens udseende ved at bruge Cempexo, et materiale som kan afgive fugtigheden.

Jeg har her indsat link til Weber malerprodukter www.Weber.dk søg under produktprogram og find så Cempexo og læs om dette gode maler produkt til facader og skorstene, og du vil ikke længere have afskallede facader og skorstene.