TAGREPARATION

JH-BYGGESERVICE
Rismosevej 12 - 2400 Emdrup København
Telefon.
40 68 69 68
 


Vi kommer til
København - Søborg - Vanløse - Brønshøj - Frederiksberg - Hellerup - Ordrup - Gentofte - Charlottenlund - Klampenborg - Lyngby
 

Start
 -  Tagreparation  -  Skorstensreparation  -  Stormskade

Hussvampe  -  Vigtige råd  -  Nyttige link
 


 


Utæt tag gavl.

TAGREPARATION - SKORSTENSREPARATION
 


Defekt tagryg       .
 


 

      Defekt gratter.  
1. Tagryg skader, kan være revnede eller ødelagte ryg tegl. Revnede tegl kan skyldes frostsprængninger, eller at fæstnings søm er blevet rustne, og at der ved rustudvidelse opstår spænding mellem tagets ryg tegl og rusten.

Skader kan også skyldes løse ryg tegl, grundet afvaskning af cement i lægningsmørtel og rystelser ved stormvejr.

2. Skader i gratter kan være nedblæste eller defekte og revnede grat tegl. Desuden kan der forekomme ar og revner i lægningsmaterialet, eller skaden kan skyldes rust i fæstningsmateriale, som regel rustne søm. Se billede herunder. 

3. Ødelagte tegl på tagflader kan skyldes, at tegl er blevet trykket ved passage og gang på taget, eksempelvis nedtrådt af skorstensfejer.

Ødelagte tegl kan også skyldes frost sprængninger, fordi der gemt i teglet har været kalkklumper i teglets fabrikationsmateriale. Kalkklumper i tegl kan ikke tåle hård frost.

Sidst kan defekter ved tegl, skyldes opblæste tegl i stormvejr. 
 


Rusten søm i      tegl.     


        Afskallet tegl.
     

Revnede tegl i gratter.

Kalk klump i tegl 
 

4. Understrygning, mangler skyldes bl.a. at materialer ældes, samt løsrivning af understrygninger, grundet rystelser i stormvejr.


Normal tegl understrygning.
 

5. Inddækningers mangler, skyldes som regel zink materialets nedbrydning ( eller tidens tand).
Inddækninger findes omkring - faldstammer - udluftnings hætter - skorstene - og zink i flunker i siden af tagkviste.

Nedbrygningen af zinkmaterialet skyldes forureninger og svovl i luften, som falder ned på vores tage med regnen.
Med tiden bliver zinken tynd som barberblade, og zinken fremstår til sidste med bitte små huller og revner.


                                                                                          

6. Skotrender nedbrydes med tiden som herover beskrevet.

Hvor regnvand drypper af fra teglstenene i skotrenden, vil der med tiden fremkomme små huller, hvor regnvand og smelte sne, kan tænger ned til de underliggende brædder.
De underliggende brædder som skal bære zinken, vil med tiden blive mørnet og rådne.
I værste tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte det underliggende træ materiale.

Som det ses på billederne herunder, vil det være nødvendigt at aftage 2 rækker tegl på begge sider af skotrenden, for at skabe plads for aftagning af gl. zink og montering af nyt zink.

Skotrender er placeret på taget hvor 2 tag flader i ulige vinkler møder hinanden.
 


Gl. skotrende åbnet.

 
Ny skotrende i lægges.

 

 


 Arbejde med ny skotrende.

 

 Tilbage til sidens topStartside - Tagreparation - Skorstensreparation

Stormskade - Hussvampe - Vigtige råd - linkside