SKORSTENSREPARATION

JH-BYGGESERVICE
Rismosevej 12 - 2400 Emdrup København
Telefon.
40 68 69 68
 


Vi kommer til
København - Søborg - Vanløse - Brønshøj - Frederiksberg - Hellerup - Ordrup - Gentofte - Charlottenlund - Klampenborg - Lyngby

 

Start
- Tagreparation - Skorstensreparation - Stormskade

Hussvampe - Vigtige råd - Nyttige link
 


 


Defekt skorstens afdækning
 og udvasket defekte fuger.
 

 


Defekt skorstens sokkel og defekte fuger.

TAGREPARATION - SKORSTENSREPARATION
 

1. Defekter i skorstensafdækning er bl.a. revner og ar. En skorstensafdækning vil med tiden blive udvasket for cement. Er din skorstensafdækning defekt, vil du med sikkerhed på et tidspunkt få udvasket dine fuger i skorstenspibe.

For at få en fornemmelse af hvad der sker, skal du på dine daglige vandre ture betragte fortovsfliserne du går på. Du kan så tydeligt se forskel på nylagte fortovsfliser og på fortovsfliser af ældre dato.

Nye fliser vil stå plane og glatte i overfladen, mens gamle fliser vil være ru og med grater og ar, med tydelig fremtræden af store og mindre sten, som er en bestanddel af fabrikationsmaterialet, ved tilvirkningen af fliser.

 
Nedbrudt flise   Ny flise ved siden af udvasket flise.

Sådan flise vil være mere modtagelig for vand, og vil blive nedbrudt og til sidst smuldre.
Det samme vil ske med din skorstens afdækning af beton.

Revner i skorstensafdækning forårsager, at regnvand kan passere uhindret ned til skorstenens mursten og mørtel. Når våde mursten udsættes for hård frost, nedbrydes murstenens materiale hurtigt.

Vand gennemtrængningen vil også gøre fugningsmaterialet porøst, så dette ligefrem smuldrer, og cement udvaskes.

En skorstensafdækning skal altid være hel og uden revner.
 

2. Skader i fuger og mursten opstår som regel grundet ødelagt eller defekt skorstensafdækning. Mursten i skorstenspiben kan blive forvitret og med afskallinger.
Fuger kan, grundet defekt skorstensafdækning ,være udvasket og fremkomme smuldret. En ny opfugning eller anden skorstensreparation og skorstensarbejde kan være nødvendigt.

Billede herunder til venstre viser udvasket røgkamre.
Billede herunder i midten viser mangelfuld skorstensafdækning. Mursten er total frilagt.

Billede herunder til højre viser udvasket fuger som skyldes den mangelfulde skorstensafdækning.
Billede herunder nederst til højre viser udvasket fuger i røgkammer.

 

 Udvasket fuger i røgkamre        
 


Defekt skorsten afdækning.
 

 
    Udvasket fuger i skorsten


Udvaskning af fuger i røgkammer
 
3. Skader i skorstenssokkel skyldes tidens tand, nedbrydning af bygningsmaterialet bl.a. ved skiftende vejrforhold. Er skorstenens sokkel defekt med revner og ar, kan vand trænge bag om tag tegl og give vandskader på ejendommens loft og underliggende træ materialer, med råd og svamp til følge.                                                                   

4. Skader i Isokern rør kan forårsage store skader på skorstenspiben. Et Isokern rør er Pimpsten og cement, og er et porøst materiale under ugunstige forhold.

Et Isokern rør er monteret lodret i skorstenens midte, og for at støtte Isokern røret og holde røret på plads i midten af skorstenen, er der rundt om Isokern røret fyldt op med Leca sten.

P.S. Vi etablere ikke nye isokern rør.
Vi reparere kun skorstenspibes overgang til isokern rør.
 

Nedvasket Isokern rør med revner hvor vand kan søge ind bag Isokern rør.
 
 
Top af Isokern rør med revner og utætheder til det originale skorstens
 røg rum.
 
Top af Isokern rør efter der er foretaget støbe reparation over Isokern rørs top.
 

Husmoderen ved, at Leca sten, er gode til at holde på vand i potteplanter, fordi Leca sten forhindre en direkte fordampning af den fugtige jord.

Det samme sker i en skorsten. Bl.a. er Leca stenene med til at holder på regnvandet, og forhindre en direkte afdampning. Ved lave frostgrader fryser vandet til is, som ved -4 graders frost, har den største udvidelse. Denne udvidelse er med til at skubbe til skorstenspibens mursten.

Derved opstår der revner og løse fuger i skorstenspiben. Ved regn nedbør, har vandet nu nemmere ved at søge igennem revner og fuger, idet disse nu er blevet større grundet udvidelse. Og en uheldig reaktion er nu etableret for yderligere skader og udvidelse af revner.

Det er derfor af stor vigtighed, at Isokern rørs ende, som ligger i plan med skorstenens afdækning, er over støbt med beton, for at forhindre nedbrygning af Isokern rørets top.

5. Defekte inddækninger kan forårsage store skader på ejendommen.

Inddækninger er hovedsaglig monteret hvor 2 uens materialer støder op til hinanden. For at beskytte materialets sammenlægninger af uens materialer, er det nødvendigt at påmontere inddækninger, der som regel består af enten bly eller zink.

Du har 2 måder at beskytte dine bygningsdele på. Enten konstruktivt eller kemisk.
Konstruktiv beskyttelse betyder, at der etableres overbygning over det/de bygningsdele du ønsker at beskytte. Kemisk beskyttelse, betyder, at du beskytter dine bygningsdele med maling - olier - eller andre flydende kemiske beskyttelses materialer.

 

Defekt zink inddækning.


 

 Tilbage til sidens top
Startside - Tagreparation - Skorstensreparation

Stormskade - Husvampe - Vigtige råd - Nyttige link