TAGARBEJDE

JH-BYGGESERVICE
Rismosevej 12 - 2400 Emdrup København
Telefon.
40 68 69 68
 


Vi kommer til
København - Søborg - Vanløse - Brønshøj - Frederiksberg - Hellerup - Ordrup - Gentofte - Charlottenlund - Klampenborg - Lyngby
 

Start  Tagreparation  -  Skorstensreparation  -  Stormskade

Hussvampe  -  Vigtige råd  Nyttige link
 

 



TAGREPARATION - SKORSTENSREPARATION


1. Har du tagskade i form af skorstensreparation, tagreparation, nedfaldne eller defekte tegl, eller andet tagarbejde og skorstensarbejde, ønsker du som det første, information og orientering om reparation og pris.

2. Prisen for tagreparation, eller skorstensreparationer, gives telefonisk samme dag, eller dagen efter. Byggeri af større karakter, vil af naturlige grunde, tage lidt længere tid at beregne.

3. Hvornår starter tagrenovering. Hvis tagarbejde har karakter af uopsættelig virkning, vil tagskaden blive afhjulpet med det samme, eller så hurtigt som muligt.

4. Hvornår afsluttes tagarbejde? Tagrenovering afsluttes så hurtigt som muligt, alt efter arbejdets karakter og vejrlig. Du vil blive informeret om et afslutningstidspunkt, som har en rimelig tidshorisont i forhold til arbejdets størrelse, inden arbejder igangsættes. 

 


Bygge affald      .

 


 Normal understrygning.
 

5. Oprydning og mureraffald. Når tagarbejder er tilendebragt, skal bygherren, kun kunne se, at der har været håndværker til stede på ejendommen, på det byggearbejde, der er blevet udført.

 Alt bygningsaffald vil blive kørt til losseplads, og der vil blive fejet og gjort pænt rent.

6. Betaling. Når alle tagarbejder er tilendebragt, gennemgår Vi det udførte arbejde sammen.

Når arbejde udførsel er accepteret, vil JH-Byggeservice udskrive en regning, som vil være efter vores indgåede skriftlige aftale. Ingen ekstraarbejder vil blive udført uden din forudgående accept.

7. Vinter arbejde. Overvejer du at foretage tagrenovering, eller tagreparation, er det fornuftigt at godkende eventuelle afgivne tilbud, så hurtigt som muligt og inden vinter.
Vinter arbejder kræver anderledes dyre bygge foranstaltninger.

8. Pris på understrygning, kan først gives når alle udvendige tagarbejder er afsluttet.

Dette skyldes, at dels er der som regel mangler i understrygning i forvejen og dels er det vanskeligt at forudsige om der under det udvendige tagarbejde falder understrygning af.
Dette er igen afhængigt af hvor porøs understrygningen var i forvejen, inden de udvendige tagarbejder blev igangsat.


 

 Tilbage til sidens top




Startside - Tagreparation - Skorstensreparation

Stormskade - Hussvampe  - Vigtige råd - Nyttige link